Vem vill vara med i ett spännande Skolprojekt?

Bild

imagesInte var det någon högskola eller forskare som kunde tänka sig vara med på min VINNOVA-ansökan inte. Trots att jag verkligen ansträngde mig för att hitta någon. Använde såväl mina gamla kontakter på GIH-Stockholm, som andra vägar via vänner som kände någon som kände någon osv.

 

Men vi lever idag i en tid då det inte är direkt naturligt att hjälpa någon annan, utan att man tjänar något själv på det hela. Det är min analys. Högskolorna har ju även sina egna ”lösningar” för diverse. Men är det säkert att det är just i den akademiska världen vi har ”den bästa lösningen” gällande Helhet för den livsstilsproblematik vi nu har i svenska skola? Systemet behöver förändras. Kreativitet är tyvärr inte endast kopplat till Högskolor…Och det verkar även Uppfinnarföreningen kommit fram till. Nu när det är pedagogiken som är den nya industrin. Vad märkligt!

 

Även om det kanske var lite för kort varsel och det finns annat och göra, än att hjälpa till med det här. Men kanske en anledning till varför såväl SPARK-Programs som Läkemedelsindustrin, har sina egna forskare som undersöker sitt eget. Men intressant att man nu implementerar vetenskapliga Hälsoprogram över hela USA. Där man utgår ifrån modern hjärnforskning. Inga lärarlegitimationer här inte, men med barnens lärande i centrum. Kanske vi har något att lära här…Att tro att en lärarkategori i skolan, idrottslärarna med mindre tid och ett bredare innehåll NU ska klara av det samhällsproblem vi nu står inför, är inte hållbart. Och argumenten för en ökad fysisk aktivitet är NU ganska många..Det borde vara för ”bättre förutsättningar för lärande” vår skoldebatt fokuserat på inför supervalet 2014. Men, men..Med ett ökat stillasittande och förändrad livsstil bland unga behöver givetvis fler vuxna hjälpa till, på olika sätt. För likvärdighetens och Hälsans skull.

 

 

”Helhetsprofil för elever” är ett annat sätt att mäta Hälso- (24 st) och skolsociala faktorer (13 st) på, för såväl individ som grupp/organisation. Som bygger på ökad medvetenhet och stärker KASAM. Blir en individ mer medveten om ¨sin Helhet”, går det att fatta klokare val i livet, om man vill. Men det varken syns på utsidan eller känns på insidan. Resultat visar sig däremot i statistiken. Med tanke på de resurser jag behöver för att göra detta, är det nu bara att se efter andra alternativ. Försöka hitta kapital via crowfounding för att först bygga webbverktyget inför nästa års VINNOVA-ansökan, eller hitta en person/företag/organisation som vill samarbeta.

 

Eller vore det fint om någon Kommun som inte är så nöjda med sin Helhet i skolan anmäler sig här. Jag hoppas fortfarande Region Gotland vill/vågar. När de är som ett ”lilla Sverige” gällande undersökningar. Resultat ”before – after” här, gäller ju även för andra Kommuner och t.o.m hela riket! Vi har samma demografi och få flyttar ju härifrån. Jag har just ( i augusti) träffat tjänstemanna-LEDNINGEN här för en presentation av detaljer i ”huret”. ( Och även den politiska, men de verkar inte ha något att säga till om i frågan. Trots en fin hälsovision för 2025) Men diskussionen fastnade mest i det patogena perspektivet och i delarna…Inte så konstigt kanske, med tanke på vad Björklund har kommunicerat för Skolsverige, som sagt. Det finns fler att träffa/övertyga här på Gotland, innan jag ger mig…Men jag skulle verkligen vilja samarbete med någon större aktör/Kommun. Nu när en person med rätt bakgrund påbörjat forskarutbildning för ”Helhetsprofil för elever”s skull är det NU bara en Kommun som fattas.

 

Projektanställning eller start av AB spelar ingen roll för mig. Men att fortsätta jobba med grupper som idrottslärare enligt GY 11, där det ska bedömas diverse och inte ens se till faktorer som finns/inte finns utanför skolan…känns helt fel för mig. När jag nu fått insikt om andra möjligheter till påverkan som verkligen gör skillnad.  Och tänk om fler kunde inse!!!   Hur implementeringen kan göras finns det många olika alternativa vägar att välja. Men att börja i skolor där intresse för coachande förhållningssätt redan finns, är sannolikt en bra början. För en tid sedan ringde en hälsoansvarig person på SKL, som också inser att det nu måste göras något gällande INAKTIVITETEN i svensk skola. Hon är precis som jag intresserad av att göra något STORT vad gäller detta. Något som SKL kan ställa sig bakom och sedan sprida vidare.

 

Problematiken finns ju inte bara i Sverige heller, som sagt. Jag tänker inte avslöja hennes namn, med tanke på att jag inte visat alla detaljer i metodiken ännu och vi har heller inget påbörjat samarbete. Men känner mig rätt säker på att vi förstår varandra. Här är en intressant artikel jag hittade häromdagen som visar att det finns lite att hämta i ett systematiskt hälsoarbete med ett coachande förhållningssätt. Det är tydligen bättre med sömn än träning gällande ”lärande”. Något som vi borde försöka göra något åt, då många av våra ungdomar sover rätt dåligt idag. Men hur många bryr sig om detta i Skolsverige? I ”Helhetsprofil för elever” finns 3 olika frågeställningar gällande sömn. Och visst kan elever påverka sömnen till det bättre om de vill och blir mer medvetna. Givetvis kan även andra samband uppfattas. Det är på detta sätt detta verktyg optimerar och gör att individer får INSIKT.

 

Enligt en säker källa har Folkpartiet nu skrivit in något om ”coachande förhållningssätt”, i höstens handlingsprogram, gällande det förebyggande Hälsoarbetet i skolan. Vet inte om fler partier gjort det, men nog finns det en marknad och ett gigantiskt behov alltid. När NU hela Elevhälsan, enligt ny forskning saknar hälsofrämjande och förebyggande hälsoarbete, liksom visioner. Hör gärna av dig om du är ansvarig för någon Kommun, som sagt. Eller om du har kapital eller är en organisation som också tror på ett coachande förhållningssätt för att hjälpa till att lösa ohälsoproblematiken i skolan. Här sitter det då inte fast! Utvärderingfilm klar ifrån pilotprojekt i mitt arbetslag på Introduktionsprogrammet här på Gotland, där 5 av mina kollegor blir intervjuade ur lite olika perspektiv. Nästa steg är att de för samtalen och jag håller i ”den fysiska delen”. Med lite träning via rollspel kommer det bli hur bra som helst. Ett coachande förhållningssätt är ju inte direkt ”Rocket Science”.