Det finns alternativa vägar att bli hjälpt…

_MG_5466En mycket intressant jobbannons fick mig att börja skriva på ett nytt inlägg här. Då det finns en hel det människor som har diverse speciella förmågor för att hjälpa andra.

Sen är frågan om vi inte kan utveckla detta ännu mer i en framtid då flour idag finns överallt i vårt land. Såväl i vattnet som i tandkrämen. I den här filmen finns en del intressant fakta. Idag finns en hel del ”starka krafter” som inte riktigt vill utveckla våra ”förmågor”, utan snarare vill göra oss passiva och tanklösa, vill jag hävda. Se bara var skoldebatten hamnat! Och för mig är det väldigt tydligt att detta är systematiserat ifrån de som idag har makten och pengarna. TV-industrin, läkemedelsindustrin, Världsbanken, musikindustrin, media och filmindustrin, kosmetikaindustrin, oljeindustrin, underhållningsindustrin, artister etc, etc som är kopplade till konspirationen och som inte vill ha en förändring. Då förlorar ju de sin makt och sina pengar…
shaman_4

Jag tänker också på det min farfar berättade för mig då jag var barn. Min farfar var en man som inte framhävde sig själv så särskilt mycket och när han sa något lyssnade man. Det han berättade var ifrån tiden på 30-talet, då han var fotbollsspelare i Sandö och hade gått upp i en nickduell och nickat ihop med en annan spelare så illa att blodet bara sprutade. Farfar gick till ett vattendrag i närheten i halvtidsvilan och försökte tvätta såret rent med kallt vatten. En man ifrån publiken kom fram till farfar och bad att få titta på såret. Farfar kände att mannen berörde huvudet på honom och hörde mannen säga något som liknade ett mummel. Därefter sa mannen att farfar nu kunde spela andra halvlek, vilket han också gjorde. Efter matchen när farfar tittade sig i spegeln såg han att det var ett jack i huvudet, som när man skär ett snitt i en fläsksvål. Och han såg ändarna på blodådran som var helt av. Men inget blod kom…Detta var en person som kunde stämma blod och det fanns ganska många av dessa ”förmågor” förr i tiden i norr. De användes oftast i glasbruken, där allvarliga olyckor hände och räddade liv och far lärde ofta son, sa farfar. Men vad har dessa ”förmågor” tagit vägen idag? I landet som systematiserat floursköljning i skolan sedan 50-talet, där ofta tandläkarna ger flour efter undersökningen då tandköttet är som mest känsligt och där såväl allt vatten som tandkräm innehåller flour. Är det bara jag som ser ett samband här?
DSC_0019

Jag förstår också varför inte det jag sa i min pitch i SVT:s Draknästet fick sändas till ”folket”. Att det går att mäta att bättre hälsa ger bättre betyg, bara genom en samtalsmetod som mäter resultat ifrån en databas. Där betygsgenomsnitten i åk 9 är korrelerade mot hälsofaktorerna. Nej, det är för potent att visa. Om något ger bättre betyg, då behöver ju alla skolor förändra fokus. Eller hur! Och det vill ju inte makten! Det är ju betygen vi fokuserar skoldebatten i Sverige på. Och inget annat! För att kunna styra och kontrollera. Inte utvecklas. Att man dessutom kan bli medveten om sina egna förmågor och att på detta sätt kan fatta egna beslut därefter, är ju inte heller bra. Det aktiverar vi ju människan. Livsfarligt!

FMS-företaget fortsätter att växa och har nu kontor på Östermalm och det är ett 60-tal skolor som använder sig av den samtalsmetodiken idag. Företaget har funnits i 17 år och har världens största databas för standardiserade tester. Men ingen bryr sig ändå, när ingen evidens finns, trots att metoden är ensam i världen att mäta WHO:s definition av vad hälsa är. (Fysiskt, Mentalt och Socialt) Det tog jag reda på redan för 8 år sedan via en databas på Sri Lanka. Och ett litet företag kan naturligtvis inte göra en stor förändring själv. Bara genom att ställa samma frågor, ha standardiserade fysiska tester och fasta svarsalternativ, som gör det möjligt att få insikt för eleven och sedan samla statistik för att kunna rikta undervisningen bättre utifrån verkligheten. Här behövs något helt annat…
DSC_0044
Tänk om vi går ytterligare några steg? En WebAPP där elever själva matar in sina värden, är väl bra. Men det går att göra mer. Naturligtvis ska det hela byggas i en modern användarvänlig APP i telefonen. Och varför inte en personlig profil också? I form av ett cirkeldiagram! Med 7 viktiga områden som för eleven att bli medveten om. 1. Skolan (annat än resultat) 2.Välbefinnande, 3.Kost, 4.ANT(= Alkohol, Narkotika och Tobak), 5.Fritid, 6.Fysisk förmåga och 7. mental/spirituell förmåga. Diagrammet går att få en bra överblick med och fungerar som en knapp att klicka in sig i ”systemet” med, så att man blir påmind visuellt hur ”läget” är varje gång. = ökad medvetenhet. APPen är sedan kopplad till en digital plattform med ”den senaste forskningen” inom området, som naturligtvis uppdateras hela tiden. För att individen ska kunna åtgärda eventuella riskområden. Om den vill via artiklar och/eller YouTube-filmer. Alla vill inte veta allt, men om sig själv är vi alla intresserade. Särskilt i tonåren! Och varför inte även ett spirituellt diagram, förutom Hälsan och Skolan, där det finns frågor och fasta svarsalternativ som ger möjlighet till statistik även inom detta spännande spirituella/psykologiska område.

Sedan går det att undersöka vad som ger vad och vilket som påverkar vad, genom resultat i en stor databas. Men endast för gruppresultat större än 20 st. Klass, avdelning, Kommun etc. För att följa PUL. Vi vet ju inte allt ännu, men vi skulle efter en tid veta betydligt mer än vad vi vet idag. Utan evidens är det heller ingen idé. Ingen annan än de närmast ”troende” skulle vilja köpa ”produkten”. Utan ett oberoende universitet behöver mäta resultat före – efter och studien behöver pågå i 3-5 år. Och varför inte här på Gotland? Ett perfekt avgränsat område med lagom demografi för denna undersökning och få som flyttar härifrån. Där annan statistik i samhället givetvis också mäts. Ifrån polis, sociala myndigheter, sjukvård, etc. Med förväntade goda resultat finns det sedan en gigantisk marknad för att utveckla vår framtid! Oavsett vilket skolsystem det är och varken lärare eller coacher behöver ju användas. Detta gör individen på helt egen hand!

Teal Swan
Den som kan göra dessa frågor och svarsalternativ till det spirituella diagrammet är naturligtvis Teal Swan. Hon har inte gjort annat än satt ord på detta område under en längre tid nu. Där det naturligtvis handlar om våra känslor och obearbetade trauman, men också den stora epidemin för alla som inte lärt sig att använda sina känslor alls i sin barndom…Och hon har massor med YouTube-filmer som hjälper folk med diverse ”problem” på sin YouTube-kanal. Bara att sortera alla dessa på en plattform vore jättebra. Men att sedan kunna koppla dem till respektive persons ”problem”, via en personlig APP vore riktigt, riktigt bra. Eftersom vi ju inte har fullt lika stort intresse för alla problem här i världen…

Men att göra detta i liten skala, utan resurser är ingen mening. Utan det är bara i stor skala tillsammans med andra som vill förändra på riktigt, är det är möjligt. Vilket skulle kunna leda till det ”SKIFTE” som den spirituella världen så länge nu väntat på och framtiden ligger naturligtvis inte enbart i den vänstra hjärnhalvan. Utan i hela hjärnan! Och vi´behöver ta till vara på de mänskliga förmågor som finns i ”systemet”, där nu dagens teknik ger mycket stora möjligheter till EN ENAD VÄRLD.

Sex är också Hälsa, men behöver göras mer jämlik

Vågad bild på gymmet

Som inledning vill jag bara skriva att jag fokuserar på majoriteten av befolkningen gällande sexualitet här. Och tycker debatten i Sverige oftast handlar om minoriteterna, där politiker mest samlar röstpoäng i diverse olika sammanhang. Kanske det finns lite att jobba med vad gäller majoriteten, som sagt..Det är enligt modern forskning endast ca 3,5 % av befolkningen som INTE är heterosexuell. Men man kan tro att andelen är över 20%, om man följer debatten. Sen har vi ca 1% som är asexuella, om man får tro Wikipedia. Inte heller denna grupp tänker jag ta upp här. Utan de 95,5% övriga!!!

Jag är helt övertygad om att attraktion mellan man och kvinna för tusentals år sedan var jämlik på ett helt annat sätt än vad den är idag. Vi är ju som sagt 200 000 år till konstruktionen och naturligtvis skedde denna attraktion naken! Kristina Durante beskriver en del intressant. TEDxTALK här. Sedan har kultur, religion och uppfostran påverkat vår syn på detta område mycket. Vad bygger jag mitt antagande gällande mer jämlik attraktion tidigare på då? Jo, på arkeologen Göran Burenhults nu över 30 åriga tvärvetenskapliga forskning om naturfolk i världen. Läs gärna hans senaste bok ”Den sexuella evolutionen”. Mycket spännande läsning!
Trobriand-Island-Sex-big Evolutionsbiologin är verkligen en spännande vetenskapsgren som våra politiker borde använda mer som stöd gällande förändringar i vår tid.
Hur ser våra sexliv ut idag då och vad har hänt över tid? Ja, det finns inte så mycket att hitta om detta i Sverige. Men här är ett TEDxTALKs som visar utvecklingen i Storbritannien. Det är sannolikt inte så stor skillnad vad gäller den ”utvecklingen” i hela västvärlden, skulle jag tro. När hälsan försämras försämras sexlivet. Ju längre relationer, ju sämre sexliv och tiden att hinna med varandra irl minskar för varje år. Men tänk om det finns möjligheter att hitta andra vägar för ett utvecklat sexliv via nätet? Som gör det möjligt att ha bra sex på en individuell basis..Via cyber-sex..Utan risk för könssjukdomar och annat oönskat.

Vägen till en mer jämlik sexualitet behöver naturligtvis vi män också stå för. Att det nästan bara är män som betalar för sex betyder INTE att det endast är män som behöver göra det, anser jag. Men det ligger en oerhörd stor börda på kvinnan idag att vara duktig och rätt i sin sexualitet. Den ”fula” flickan vill ju ingen vara. Men vad är det då? Och tycker själv inte jag är den fula mannen, bara för att jag visar mig som jag är skapt. Jag tycker heller inte det borde anses vara någon skillnad på synen idag mellan hur många partners vi har. Då vi är väl så medvetna, både män och kvinnor, att det kan bli ett barn, om vi inte skyddar oss. Däremot finns det mycket möjligheter med den digitala tekniken för att fantisera och kanske onanera tillsammans. Det är här jag ser potential. Om vi ser sex som hälsa och inte pornografi!!!

Hälsoprodukter
Jag vill starta en hälsosam sex-cam-site, där det INTE handlar om traumatiserade ”aktörer”. Utan tvärt om! De som njuter av sex och som tycker om att visa upp sig och hjälpa andra för att de mår bra och gillar det. Där också hälsoprodukter är involverade för att ytterligare betona Hälsan. Antingen via Net Work Marketing eller via försäljning direkt via hemsidan. Dessa modiga pionjärer kommer givetvis få många följare på sociala medier också. Karriären som ”cam-aktör” är inte så lång idag nämligen, men med ett starkt varumärke kan annat göras också, tänker jag. Idag förbjuder många företag cam-girls/boys att vara ute på nätet och de tvingas jobba långa pass med mycket låg förtjänst. Inte helt bra! Men det går att förändra detta och det är det jag vill göra.

Jag samlar nu på kvinnor som ser ut som modeller på min Facebook-sida och tänker gå ut med en öppen förfrågan där, när den digitala sidan är färdig. Interaktion med synen, hörseln och fantasin är också betydligt bättre än att se ”skådespelare”, kan jag tycka. Och detta är verkligheten för unga pojkar idag!!! Det är sannolikt bättre att använda sina sinnen cam-to-cam. Men varför inte undersöka även detta? Vår framtid är viktig! Och naturligtvis är det genom forskning vi når längst. Det finns en hel del problem inom sexområdet också som skulle kunna samlas och spridas lösningar för, på en digital sida som betalas genom hållbara företagsannonser. Om den görs tillräckligt intressant och bra.

Det finns också ett annat märkligt fenomen som skett över tid. Vad det beror på vet jag inte riktigt. Men sannolikt har det att göra med homofobi eller makt och kontroll. Män vill ju ofta ha det i andra sammanhang och att en annan man hotar på något sätt genom ett normbrytande sexuellt beteende. Jag vet faktiskt inte riktigt, utan spekulerar bara…Men det är oerhört känsligt att en man idag dansar och rör sig sexuellt med bar överkropp. Källan jag använder till detta påstående är min egen lilla höft/magdans på Sudergym i Hemse. Det var ”någon” som ringde upp gymmet och oroade sig för denna film. Och styrelsen tog upp det hela och var överens om att detta var emot vad som är tillåtet. Visst, i deras regler står det att man inte får träna i bar överkropp på gymmet. Men är detta att träna på gym? Jag ville ju bara provocera lite. Jag erbjöd mig ta bort filmen för att få fortsätta att träna där, men det var inte möjligt, då skadan redan var skedd, sa ordförande i telefonen. Vilken skada, undrar jag? Och på vilket sätt är detta så farligt? Det ligger något som är toppen på ett isberg under detta, tror jag. Skulle inte män kunna vara sexuella, utan det är bara kvinnor som är det för att behaga mannen? Urlöjligt! Men varför väcker detta så starka känslor så att jag blir avstängd? Jag har nu sänt denna film till DO (=Diskrimineringsombudsmannen) för att testa detta. Vad hade hänt om det varit en kvinna som dansade magdans i sin ensamhet, är ju en enkel fråga att ställa. Och tycker det är ett solklart fall! Under tiden som fallet tas upp i DO får jag väl försöka träna med den egna kroppen som belastning.
gymbild

I stort sett alla kvinnor som tränar och är nöjda med sin kropp lägger upp träningsbilder ifrån gymmet idag och får en massa positiva kommentarer ifrån män (oftast). Medan det är oerhört sparsmakat med positiva kommentarer ifrån kvinnor, då män lägger upp liknande bilder på sig själva. Hur kommer det sig och varför har det blivit så här? Om vi ska närma oss varandra på lika villkor behöver vi givetvis göra det i båda riktningarna. För inte kommer män att sluta intressera sig för vackra halvnakna kvinnor inte. Det är jag då helt säker på! Men i stället fokuserar idag svenska kvinnliga politiker på att skjuta in sig på de män som våldtar i krig etc. Som givetvis har att göra med att män i krig inte mår bra och är rädda för döden, varför de naturligtvis vill säkra sin avkomma (omedvetet). Det vore betydligt bättre om vi fokuserade på att ”hela” såväl män som kvinnor, för då får vi nämligen inga krig.

Det ligger också mycket mer hämningar bakom manlig homosexualitet/bisexualitet än vad det gör för kvinnor. De kvinnor som är öppna har ofta sex med båda könen utan några problem, eller har testat det och valt därefter. Men för män är detta område oerhört tabubelagt idag. Hur och varför har det blivit så här? Och varför är män inte lika intresserade av att utvecklas som kvinnor? Den manliga normen att se upp till idag verkar vara en homofobisk, känslokall, rik, vänster-hjärn-styrd man som bestämmer. Inte riktigt något jag ställer mig bakom.
Sexturism
Sen är det inte många som kliver fram idag och står för vad de tycker och tänker om detta ”heta” sex-område inte. Utan man lever ofta dubbelliv, där man håller upp en fin politiskt korrekt fasad utåt, men sen lever man ut annat i ett alias-namn på nätet. Och där händer det grejer! Eller åker på sexresor till Thailand på semestern och har inga gränser alls för sitt sexuella beteende. Varför har det blivit så här? Kan vi inte förstå att kåthet är helt naturligt för människan och att det inte är något att skämmas för? Bejaka den i stället! Men jag kan lugna alla oroliga föräldrar att jag nu har slutat min korta karriär som offentlig cam-boy på CAM4. Efter att det blev total hysteri på sociala medier och telefonen har gått varm här med unga anonyma tjejer som velat att jag ska ”live-streama”. Klart det är spännande att få sitta anonym och titta! Och jag ville bara visa vilka krafter det ligger i denna ÖPPENHET kring sex om det är någon som vågar visa det. Och jag fick betalt, även om det inte var mycket. Hi, hi. Men det var inte så upphetsande för mig att stå och vifta med snoppen för okända och har lite svårt att förstå de som gillar det. Men vi är alla olika och tur är väl det!

Det jag visade var att det finns ett stort intresse för öppen sex i olika åldrar. Hemska tanke! Men ingen kan ju bestämma när intresset för sex kommer och här borde lagstiftning nu ändras vad gäller cam-sex, kan jag tycka. Eftersom det inte handlar om någon kontakt alls! Varför då denna 18-årsgräns på dessa cam-sites? Detta är ju inget farligt. Och varför en åldersgräns för när man får ha sex, undrar jag också. Det är ju ändå så olika när våra kroppar utvecklas och är ”färdiga” för detta. Norsk sexualupplysning verkar också vara inne på min ”öppna” linje. Programserien har nått stor internationell uppmärksamhet och är nu t.o.m textad på engelska och finns på youtube i sin helhet. Jättebra tycker jag! Men säkert finns det de som fortfarande tycker att vi ska hålla sanningen om hur vi fungerar hemlig. Och att barn inte ska uppmuntras till detta. Men det är ju just genom ökad medvetenhet som vi lär oss. Inget annat! Naturligtvis börjar ”resan” sex med sig själv. Var skulle den annars börja? Det kan ingen annan styra över! Och de som är intresserade av området kommer hitta porr på nätet i alla fall idag. Men är det bättre? Och vad händer med alla som har skamkänslor för sin egen sexualitet och förtränger den över tid? Det skulle vara MYCKET intressant att undersöka. Sannolikt är det fler av dessa som får ett mer sexuellt avvikande beteende som vuxna, eller mår sämre i stort.. Det finns en mening med att dessa ”processer” finns i vår kropp. Det är jag då helt säker på!!!

nakenhet
Sexualitet har alltså inget med ålder att göra. Mer om individuell mognad, personlighet och hälsa, men processen behöver börja med en naturlig nakenhet i hemmet, anser jag. Där barn får se sina föräldrar som de är skapta. Hur ska de annars veta? Och naturligtvis behövs en ovillkorlig kärlek också. Tyvärr har många vuxna idag tappat kontakten med sin kropp, så till den milda grad att de knappt vet att de har en. Och visar aldrig något för sina barn heller. Utan vill helst skyla sig så mycket som möjligt. Lite tragiskt faktist! Och skillnaden mellan idealen och verkligheten bara ökar. På 70-talet, då jag växte upp i Sverige var det en helt annan liberal inställning till nakenhet i stort och mina föräldrar var naturligt nakna ganska ofta hemma. Nakenbad på somrarna var också mycket vanligt och nästan alla tjejer badade top-less en tid. Dessutom fanns inte mycket till övervikt bland vuxna eller barn och skillnaderna mellan idealen och verkligheten var betydligt mindre än idag. Att jag sedan simtränade under hela puberteten gjorde säkert inte mitt självförtroende kring den egna kroppen sämre heller. Vi badade gemensam bastu på vintrarna med tjejerna och på lägren på somrarna simmade de top-less för att slippa ljusa partier på ryggen. Ja, det var andra tider det. Men allting påverkar!
Royal_Wedding_Stockholm_2010-Slottsbacken-05_edit
Det är klart att vi behöver utveckla formerna för hur våra relationer är utformade också. Äktenskapet är en kvarleva ifrån en annan tid, då mannen var den som försörjde hushållet och kvinnan behövde det juridiska skyddet. Idag är det något helt annat vi behöver. Då man och kvinna blir två jämnstarka parter. Goda kärleksfulla relationer på olika sätt, med bra sex och där barnen står i centrum, förespråkar jag. Men inser att denna utveckling kommer ta tid och kanske inte går att förändra under min livstid men Barbara Lee verkar också vara inne på samma spår som jag. Att förändra våra ”system” är inte lätt inte. Men det är ju dessa som så ofta är våra största problem här på planeten. Inte individerna!

Kan vi gör dessa förändringar som jag beskrivit i slutet av min blogg så kommer vi få ett skifte. För allt i denna berömda rocksång är min resa som social entreprenör. Som började med en stängd affär på SVT:s Draknästet, eftersom TV-tittarna aldrig fick se det inspelade avsnittet och kommer sluta med att Teal Swan (The songbird) och jag (The Piper) övertygar ”The Lady we all know” (Michelle Obama) att köpa ”Helhetsprofil för elever” = ”Stegen till himlen” för att se till att våra framtida Indigo-barn når sin fulla potential i skolan, så att de framtida innovationerna blir till hållbara produkter och företag.

Och det kommer eka av skratt i skogarna igen…